Event Informatie

Startprocedure

Zwemonderdeel

 • Enkel klassieke zwemuitrusting wordt toegelaten. Neopreen, speciale wedstrijdpakken, noch hulpmaterialen worden toegelaten. Een trisuit is toegelaten, maar wordt door het gesplitst karakter van de wedstrijd afgeraden.
 • Tijdens het zwemonderdeel kan je je kledij veilig opbergen in een locker. Je hebt hiervoor een muntstuk van €1 nodig. Haal na het zwemonderdeel alles terug uit de lockers. Eenmaal uit het zwembad, is er geen toegang meer mogelijk. 
 • Kom 20 minuten voor de start van je wave naar het zwembad!
 • Vanaf 20 minuten voor de start van jouw wave kan je opwarmen in het instructiebad van 10 meter op 12,50 meter.
 • Ga 5 min. voor je zwemstart naar de juiste baan en meld je je aan bij de teller.
 • Als je te laat bent in het water, telt toch de starttijd van je wave.
 • Elk kwartier start er een nieuwe zwemwave. Er zijn maximum 2 atleten per baan, waardoor de atleten naast elkaar zwemmen.
 • Je zwemt 20 lengtes van 25m (= 500m). Wanneer je na 450m het keerpunt nadert, zal de teller een plankje in het water steken. Hierna zwem je nog 50m en is de zwemproef afgelopen.
 • De maximale zwemtijd is 15 minuten.

Fietsonderdeel:

 • De deelnemers komen uit de wisselzone (buiten op de parking) met vastgemaakte helm, startnummer op de rug en chip rond de enkel.
 • De fietshelm wordt vastgemaakt voor het nemen van de fiets bij de 1e wissel en opnieuw losgemaakt van zodra de fiets correct is teruggeplaatst bij de 2e wissel. Lopen met de helm na de laatste wissel is niet toegelaten.
 • Tijdens de wedstrijd stapt de atleet correct op de fiets ná de opstaplijn en stapt van de fiets vóór de afstaplijn en hindert daarbij zo min mogelijk andere atleten.
 • Stayeren is toegestaan onder dezelfde categorie (heren bij heren, dames bij dames en trio’s bij trio’s). De categorieën hebben een verschillend startnummerkleur.
 • Het fietsparcours wordt beveiligd door seingevers en politie. Er is een tijdelijke politieverordening van kracht om ervoor te zorgen dat het parcours verkeersvrij en parkeervrij is. 
 • Ondanks de genomen maatregelen, verzoeken we de triatleten met aandrang om zich, in het belang van hun eigen veiligheid, te houden aan de wegcode en eventuele instructies van politie, seingevers of organisatoren.
 • Andere deelnemers mogen niet gehinderd worden.
 • Elke deelnemer wordt verwacht het fietsparcours te kennen. 

Looponderdeel:

 • Je loopt in totaal drie ronden op het loopparcours, in totaal 5 km.
 • Hou steeds zoveel mogelijk rechts om geen inhalende atleten te hinderen.
 • Je passeert 2 keer naast de finish, de 3e keer mag je over de finish lopen.
 • De atleet is zelf verantwoordelijk om zijn ronden te tellen. Wij rekenen op Fair play!!
 • Hou rekening dat er een kleine afstand (100-tal meter) offroad verwerkt is in het parcours.
 • Het startnummer wordt vooraan op het lichaam gedragen.
 • Persoonlijke begeleiding of bevoorrading is tijdens het lopen niet toegelaten.
 • Na de finish moet de chip onmiddellijk afgegeven worden aan een bevoegde vrijwilliger.

Trio’s:

De voorgaande info geldt ook voor de trio’s. Hieronder staan een aantal aanvullingen die enkel voor trio’s van toepassing zijn:

 • Het trio meldt zich op de wedstrijddag samen aan op het wedstrijdsecretariaat met de nodige documenten.
 • De zwemmer meldt zich tijdig aan in het zwembad.
 • De fietser meldt zich tijdig aan in de correcte zone in de wisselzone in de sporthal.
 • De loper zorgt ervoor dat hij ten laatste om 13.30u in de wisselzone buiten aanwezig is.
 • De wissel tussen de fietser en de loper gebeurt op de voorziene plaats in de wisselzone en volgens de juiste procedure (zowel het startnummer als de chip moeten doorgegeven en aangedaan worden).

Tijdslimieten

Zwemmen: 15 minuten
Fietsen: Niet van toepassing.
Lopen: Niet van toepassing.

Podium

Kom gezellig nog iets drinken in tennisclub “TC de Maene”. De podiumceremonie gaat hier van start om rond de aankomsttijd van de laatste deelnemer. Prijzen worden niet opgestuurd.

De definitieve eindresultaten zullen zo snel mogelijk online geplaatst worden.